ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Translate

Εξώδικη γνωστοποίηση κατά παντός υπευθύνου για την μη εφαρμογή του νόμου στην περίπτωση αποχής ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος.ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ  ΜΜΕ

Επειδή τα τελευταία χρόνια η αποχή των Ελλήνων από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος αγγίζει το 43% με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η αρχή της Λαϊκής έκφρασης και η ανάδειξη Κυβερνήσεων οι οποίες οφείλουν να ασκούν την εξουσία σύμφωνα με την θέληση και το συμφέρον του Ελληνικού Λαού Άρθρο 1 παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος της Ελλάδος. 

Επειδή ασκείται συστηματικά παραπληροφόρηση σχετικά με τι προβλέπεται από τους νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδος για την περίπτωση που η αποχή ξεπερνά το 50%.

Επειδή δεν αναφέρεται στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα ΜΜΕ για την αποχή του εκλογικού δικαιώματος η υποχρεωτικότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 51, παρά. 5 Συντάγματος της Ελλάδας και  άρθρο 6 του π.δ. 26/2012).

Ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) χρόνο (άρθρο 117 παρ. 1 του π.δ. 26/2012)                                  Κατ` εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για όσους έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν (άρθρο 48 παρ. 7 του ν. 4555/2018.

Επειδή κατά τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα στην Πατρίδα μας δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. 

Διαμαρτύρομαι εντόνως και σας καλώ να τηρήσετε τα προβλεπόμενα απο τους νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδος, επίσης καλώ τα ΜΜΕ για την ορθή και αντικειμενική ενημέρωση των Πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τα παραπάνω. 

Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου  δικαιώματος  μου, για την διαφύλαξη της αντικειμενικής και ορθής ενημέρωσης, για την προάσπισης της Δημοκρατίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας. 

Κολυβάς Αθανάσιος 

Δημοσιογράφος - Πρόεδρος Τ.ΟΛ.ΜΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: